El març de 2015 es va crear un fons de dotació, el Fons per a la conservació, restauració i desenvolupament cultural de l’Abadia de Saint-Michel de Cuxa, Monument Històrico, FONS SANT MIQUEL DE CUiXÀ.

Aquest fons ha estat creat per quatre socis: l’Abadia de Sant Miquel de Cuixà, l’associació Festival Pablo-Casals de Prada, l’associació cultural de Cuixà i l’associació Amics de Sant Miquel de Cuixà.

La seva finalitat és recullir donacions en vista de promoure, en primer lloc, la restauració de l’abadia, en particular la casa del Sagristà Major, encara en ruïnes, la recuperació de la tribuna del segle XII, obra mestra de l’escultura romànica i finalment, la millora de l’acollida, l’accessibilitat i la intermediació de l’abadia, monument cabdal de la història catalana i europea.

Regit per la llei de 2008, permet deducció fiscal (a França) de les aportacions que se li atorguen.

  • Per a les persones físiques, deducció del 66% de la donació sobre l’impost a pagar, dins el límit del 20% de la base imposable:
  • Per a empreses, reducció de l’impost sobre beneficis, el 60% de la donació dins el límit del 5°/oo de la facturació.
  • Possibilitat de patrocini d’habilitats, oferts en espècie o en serveis.
  • El Fons emet un rebut que permet la deducció.

Dia del Donant, 30 de setembre de 2022

El Fons Saint-Michel de Cuxa manté relacions amb els donants que li han proporcionat el seu suport, mitjançant una carta d’informació periòdic i l’organització d’un “Dia dels Donants” a intervals regulars. L’últim dia va tenir lloc el 30 de setembre de 2022 i va incloure una presentació de l’avanç del projecte de Cuxa, una visita d’obra sota la direcció del seu arquitecte, el Sr. Olivier Weets, i un passeig per l’abadia enriquit amb lectures i música. Sabine Riva i els seus alumnes de la classe de cant del Conservatori de Perpinyà, Pascal Goze, guitarra, Joël Pons, violoncel barroc i Vincent Vidalou, tible i tenora, van contribuir a l’èxit d’aquesta jornada.

Principals donants:

Claude Baudet, Marguerite Bartoli, Marion Bastien, Odile Cadart, Entreprise Rodrigues-Bizeul, Entreprise Malet, Equilibre-Structures, Germain Ferec, Marie-Françoise Fons, Odile Fournier, Emmanuel Garland, René Gondral, Marie Grau, Laurent Grau, International Music and Art Foundation, Hénia Kolesnikov, Philippe Malet, Michel Mayéné (+), Danièle Moreau, Olivier Poisson, Roger Rioual (+), Denis Rossa, Laurent Taillandier, Michel Sauvant, Mikhaïl Stepanov.

Restauration et aménagement du logis du grand sacristain et de la galerie nord, projet d’Olivier Weets, ACMH

DESITJO FER UNA DONACIÓ
Pots fer una donació directament al Fons a través de la plataforma Hello Asso: